150 – AJ Fernandez New World Cameroon

150 AJ Fernandez New World Cameroon 1

New World là dòng thứ tư của New World. Điếu đầu tiên New World basic ra mắt năm 2014, là điếu xì gà đầu tiên do Abdel Fernández và Ismael (cha của Abdel) cùng blend sau khi sát nhập với . New World được phát hành vào tháng 5 năm 2015 với wrapper ; và New World Puro Especial, là những điếu được quấn bằng lá thuốc trồng ở Estelí.

– Size: 6×60

– Wrapper:

– Binder/Filler:

– Strength: 7.5/10

– Rating: 90

– Ben's rated: 8/10

– Giá: $10

150 AJ Fernandez New World Cameroon 1 150 AJ Fernandez New World Cameroon 2 150 AJ Fernandez New World Cameroon 3

error: Content is protected !!