105 – Rocky Patel The Edge L.E. A-10

105 Rocky Patel A10 1

Một con hàng ngon mà mình có hút thử qua gần đây, hi vọng sẽ mang được về tới tay anh em với cái giá dễ chịu nhất.

– Size: 6×52

– Wrapper: Honduran &

– Binder/Filler: , Panama &

– Strength: 7.5/10

– Rating: 90

– Thời gian hút: 1 tiếng 5 phút

– Ben's Rating: 8/10

-Release Date: Tháng 5/2015

105 Rocky Patel A10 1 105 Rocky Patel A10 2 105 Rocky Patel A10 3 105 Rocky Patel A10 4 105 Rocky Patel A10 5 105 Rocky Patel A10 6

 

error: Content is protected !!