153 – My Father La Antiguedad – 91 rated

153 My Father La Antiguedad 91 rated 1

Dòng sản phẩm thứ hai với hình dáng vuông từ Pepin Garcia và cigars.

Nghĩa của ‘La Antiguedad' là ‘Cổ đại,' Từng là thương hiệu của Cuba, La Antiguedad là hỗn hợp truyền thống của hạt giống thuốc lá Cuba để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật khác từ đôi bàn tay của Pepin Garcia.

– Size: 5.2×52
– Wrapper:
– Strength: 8.5/10
– Rating: 91 rated
– Giá: $9
153 My Father La Antiguedad 91 rated 1
Cảm nhận:
Thời gian hút:
Ben's rating:
error: Content is protected !!