154 – Foundation Charter Oak Especiales

154 Foundation Charter Oak Especiales 1
Nicholas Melillo ra mắt hai dòng xì gà mới, mỗi loại mang tên của một ông nội của anh, dưới nhãn hiệu , tên của một loại cây đặc trưng của , nơi anh tiếp tục lấy cảm hứng. Pegnataro có wrapper , và Charter Oak Pasquale có wrapper .
– Size: 5.5×48
– Wrapper:
– Strength: 8/10
– Rating: 90 rated
– Giá: $14
154 Foundation Charter Oak Especiales 1
Cảm nhận:
Thời gian hút
Ben's rating:
error: Content is protected !!