155 – My Father Don Pepin Garcia Vegas Cubanas – green

155 My Father Don Pepin Garcia Vegas Cubanas green 1
Để kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu Don Pepín García, Cigars đã cho sản xuất dòng xì đầu tiên của José “Don Pepín” García, đó là Vegas Cubanas. Dòng này được giới thiệu khi nhà máy duy nhất của García là El Rey de los Habanos ở Miami và trước khi trở thành một công ty lớn.
– Size: Invictos 5×50
– Wrapper:
– Strength: 7.5/10
– Rating: không có (New T9-2023)
– Giá: $10
155 My Father Don Pepin Garcia Vegas Cubanas green 1 155 My Father Don Pepin Garcia Vegas Cubanas green 2
Cảm nhận:
Thời gian hút: 1 tiếng 45 phút
Ben's rating: 8.5/10
error: Content is protected !!